Shelfless löser din Crossdocking

CrossdockingCrossdocking

Shelfless löser din Crossdocking

Om du har stora inköp med exempelvis leverans i containers kan det finnas behov av att snabbt packa om dessa innan de går vidare till exempelvis återförsäljaren, distributörer, butiker eller agenturer.

Det kan vara för att återförsäljaren har specifika packinstruktioner för de gods de tar emot, exempelvis att det ska levereras på pall, sorteras på ett visst sätt eller ha specifik uppmärkning. Att skicka en container över havet full med produkter som lastats på pall blir ofta dyrt i frakt, eftersom det då inte går att fylla containern på samma sätt. Som en lösning på detta kan du använda dig av vår tjänst crossdocking-tjänst.

Vad är crossdocking?

Hur går det till?

Hur går det till?

Vilka fördelar finns det med crossdocking?

Vilka fördelar finns det med crossdocking?

Sammanfattning