Är Crossdocking rätt för din e-handel?

Är Crossdocking rätt för din e-handel?

Olika e-handlare kräver olika lösningar. Har du behov av att på ett smidigt sätt leverera varor direkt från en leverantör, raka vägen till din kund, utan att varorna lagras däremellan? Då kan Crossdocking vara något för dig. Vi går igenom vad det är, hur det går till och varför det kan vara fördelaktigt för din e-handelssituation.