Nu utvecklar vi DreamPack 2.0

Vi utvecklar DreamPack för framtiden

Vårt egenutvecklade WMS, DreamPack, har varit en grundpelare i DreamLogistics sedan start och i takt med att Dream har vuxit har också DreamPack vuxit. Till slut går det inte att bygga ut mer, utan att titta på hela grundstrukturen. Det arbetet jobbar vi för fullt med nu. Ett grundläggande förarbete är gjort och nu fortsätter arbetet under de kommande tre åren med utveckling av systemet, men redan i år kommer vi att lansera de första delarna.

”Vi utgick ifrån ett vitt papper och frågade oss ”Okej, hur ser det ultimata WMS:et ut om vi inte har några begränsningar?” Sen har vi modulerat ner det till vad verkligheten tillåter. Vi har tittat på de arbetsprocesser som finns i driften och både tagit in feedback från våra medarbetare som dagligen arbetar i systemet, samtidigt som vi har haft hjälp av externa konsulter som bidragit med sin expertis för att optimera systemet för nå målet om att ha branschens mest effektiva processer. Vi är väldigt nöjda med den planen som ligger så nu gäller det bara att exekvera det på ett bra sätt.” säger Lars Brånedal, CIO på DreamLogistics AB. 

Den nya versionen av DreamPack bygger på en modulbaserad grund som gör att alla delar ser lika dana ut, vilket gör det enkelt att navigera och snabbare att hitta. Vi har en utvecklare som sitter och utvecklar grunden till modulerna just nu och skapar frontend komponenter som sen kan användas för varje del av processerna.

För både stora och små kunder samtidigt

Grunden i DreamPack är att systemet ska kunna hantera både stora och små kunder samtidigt. Många andra WMS är inriktade på antingen det ena eller det andra. Men på det här sättet begränsar vi oss inte i storlek på kunder, utan kan erbjuda lager och logistiklösningar för både start up till stora etablerade e-handelsföretag.

Nu utvecklar vi DreamPack 2.0