Hur ser framtiden ut för automation inom Shefless?